Z6_PPGAHG800HBI806CAPN2P6M8R0
Z7_PPGAHG800POM006IKFFEA6JJB4

Конкурс за най-красива мартеница

Дата на публикуване: 07.02.2024
Последна актуализация: 07.02.2024

Община Ракитово съвместно с МКБППМН организират и детски конкурс за най-красива, и оригинална мартеница, изработена от деца и ученици от 5 - 14 години.

В конкурса могат да участват деца от детската градина и ученици от първи до седми клас, които посещават учебни заведения на територията на община Ракитово. Всяка мартеница трябва да бъде оригинална авторска творба. Всеки участник може да се състезава само с една мартеница.

Крайният срок за изпращане на творбите е 27.02.2023г. /вторник/ до 17:00 часа във фронт офиса на община Ракитово. (ул. Иван Клинчаров 57)

Всяка мартеница задължително трябва да бъде с придружаваща информация за:

- Три имена на участника;

- Възраст;

- Училище/детска градина;

- Телефон за връзка;

Победителите ще бъдат обявени и наградени на 1 март 2024г. в залата на община Ракитово.

Участниците ще бъдат оценявани в три възрастови групи:

- Детски градини

- Ученици I-IV клас

- Ученици V-VII клас

Мартеничките ще бъдат изложени и продавани с благотворителна цел в центъра на Ракитово.