Z6_PPGAHG800HBI806CAPN2P6M8R0
Z7_PPGAHG800POM006IKFFEA6JJB4

Публично обсъждане на проекта за бюджет за 2022 г. на Община Ракитово

Дата на публикуване: 21.03.2022
Последна актуализация: 13.06.2023

Видеозапис от публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2022 г. на Община Ракитово от 29.03.2022г. можете да гледате тук.

Поименен списък за капиталови разходи
Дата на публикуване: 21.03.2022