Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001G890Q3B77LLG9ED5

Публично обсъждане на проекта за бюджет за 2022 г. на Община Ракитово

Дата на публикуване: 21.03.2022
Последна актуализация: 08.04.2022

Видеозапис от публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2022 г. на Община Ракитово от 29.03.2022г. можете да гледате тук.

Поименен списък за капиталови разходи
Дата на публикуване: 21.03.2022