Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001G890Q3B77LLG9ED5

Обявен е търг за продажба на действително добити количества дървесина

Дата на публикуване: 03.08.2022
Последна актуализация: 03.08.2022

    Със заповед на кмета Холянов е открита процедура за провеждането на търг с тайно наддаване с предмет ”Продажба на действително добити количества дървесина”.
     Търгът ще се проведе на 18.08.2022г. от 14.00 часа в сградата на община Ракитово. Подробности можете да прочетете ТУК