Z6_PPGAHG800HBI806CAPN2P6M8R0
Z7_PPGAHG800POM006IKFFEA6JJB4

С очите си видях беда

Дата на публикуване: 10.04.2024
Последна актуализация: 10.04.2024

46 рисунки на деца от община Ракитово участват в международен конкус за детска рисунка под надслов “С очите си видях беда”.

Той се организира от Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката и Националния дворец на децата.

Общо 46 деца от Ракитово, Костандово и Дорково за поредна година се включиха в инициативата, чиято цел е да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, за начините на поведение и действие в критични ситуации, да се създаде интерес към професията на пожарникаря и спасителя, да се възпита съпричастие към проблемите на човека, готовност за оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност и опазване на околната среда и да се насърчи развитието и реализацията на проявени творчески заложби при децата и учениците.

Рисунките на нашите представители вече са в Пазарджик, където ще бъдат разгледани и оценени, а най-добрите сред тях ще продължат по-нататък в конкурса.

Община Ракитово, която е партньор на инициативата отличи на местно ниво най-въздействащите произведения, а техните автори получиха награди от зам.-кмета Виляна Колчева.

Награди във възрастовата категория 1-4 клас получиха:

Люсиян Крачов - 9 г.

Дария Говедарска -9 г.

Симона Гарданска-10 г.

В категорията 5-7 клас отличени бяха:

Александра Бошнакова - 12 г.

Кемил Рамаданов - 12 г.

Антон Борнев - 12 г.