Z6_PPGAHG800HBI806CAPN2P6M8R0
Z7_PPGAHG800POM006IKFFEA6JJB4

Ще се тестват системата за ранно предупреждение

Дата на публикуване: 29.03.2024
Последна актуализация: 29.03.2024

Тренировката ще се проведе на 01.04.2024г. от 11:00ч. с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с НСРПО и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.

Планирано е в тренировката да бъдат включени и интегрираните към НСРПО Локални системи за оповестяване (ЛСО) за тестване на интеграцията, резервираността и функционалните възможности при реално задействане.