Съобщение във връзка с водоснабдяването в гр. Ракитово, гр. Костандово и с. Дорково

Дата на публикуване: 17.11.2021
Последна актуализация: 17.11.2021

Във връзка с издадено предписание за извършване на контролни проби по микробиологични показатели в гр. Ракитово, гр. Костандово и с. Дорково РЗИ - Пазарджик информира, че водата е годна за питейно-битови нужди към момента на взимане на пробите.