Месечни отчети ЕС

Дата на публикуване: 13.07.2021
Последна актуализация: 26.10.2021
Отчет месец Октомври-CEC-ДЕС 2021 г.
Дата на публикуване: 18.11.2021

Отчет месец Октомври-CEC-ДМП 2021 г.
Дата на публикуване: 18.11.2021

Отчет месец Октомври-CEC-РА 2021 г.
Дата на публикуване: 18.11.2021

Отчет месец Октомври-CEC-KSF 2021
Дата на публикуване: 18.11.2021

Отчет месец Септември-CEC-ДЕС 2021 г.
Дата на публикуване: 25.10.2021

Отчет месец Септември-CEC-ДМП 2021 г.
Дата на публикуване: 25.10.2021

Отчет месец Септември-CEC-РА 2021 г.
Дата на публикуване: 25.10.2021

Отчет месец Септември-CEC-KSF 2021
Дата на публикуване: 25.10.2021

Отчет чужди средства месец Август 2021 г.
Дата на публикуване: 30.09.2021

Отчет месец Август-CEC-ДЕС 2021 г.
Дата на публикуване: 30.09.2021

Отчет месец Август-CEC-ДМП 2021 г.
Дата на публикуване: 30.09.2021

Отчет месец Август-CEC-РА 2021 г.
Дата на публикуване: 30.09.2021

Отчет месец Август-CEC-KSF 2021
Дата на публикуване: 30.09.2021

Отчет месец Юли-CEC-ДЕС 2021 г.
Дата на публикуване: 26.08.2021

Отчет месец Юли-CEC-ДМП 2021 г.
Дата на публикуване: 26.08.2021

Отчет месец Юли-CEC-РА 2021 г.
Дата на публикуване: 26.08.2021

Отчет месец Юли-CEC-KSF 2021
Дата на публикуване: 26.08.2021

Отчет месец ЮНИ-CEC-ДЕС 2021 г.
Дата на публикуване: 22.07.2021

Отчет месец ЮНИ-СЕС РА 2021
Дата на публикуване: 22.07.2021

Отчет месец ЮНИ-СЕС КСФ 2021
Дата на публикуване: 22.07.2021

Отчет месец ЮНИ-СЕС ДМП 2021
Дата на публикуване: 22.07.2021

Отчет месец Май-СЕС КСФ 2021
Дата на публикуване: 22.07.2021

Отчет месец Май-СЕС РА 2021
Дата на публикуване: 22.07.2021

Отчет месец Май-СЕС ДМП 2021
Дата на публикуване: 22.07.2021

Отчет месец Май-СЕС ДЕС 2021
Дата на публикуване: 22.07.2021

Отчет месец АПРИЛ-СЕС-ДЕС 2021
Дата на публикуване: 22.07.2021

Отчет месец АПРИЛ-СЕС-РА 2021
Дата на публикуване: 22.07.2021

Отчет месец АПРИЛ-СЕС-ДМП 2021
Дата на публикуване: 22.07.2021

Отчет месец АПРИЛ-СЕС-КСФ 2021
Дата на публикуване: 22.07.2021

Отчет месец Март-СЕС-ДЕС 2021
Дата на публикуване: 22.07.2021

Отчет месец Март-CEC-ДМП 2021 г.
Дата на публикуване: 22.07.2021

Отчет месец Март-СЕС-РА 2021
Дата на публикуване: 22.07.2021

Отчет месец МАРТ-СЕС-КСФ 2021
Дата на публикуване: 22.07.2021