Z6_PPGAHG800HS360QJALHDDM0GJ5
Z7_PPGAHG800HS360QJALHDDM0GF2

Тримесечни отчети за сметките на средства от ЕС за 2021 г.

Дата на публикуване: 13.07.2021
Последна актуализация: 29.03.2022
Отчет второ тримесечие-СЕС-РА 2021
Дата на публикуване: 10.08.2021

Отчет второ тримесечие-СЕС-ДМП 2021
Дата на публикуване: 10.08.2021

Отчет второ тримесечие-СЕС-КСФ 2021
Дата на публикуване: 10.08.2021

Отчет второ тримесечие-СЕС-ДЕС 2021
Дата на публикуване: 10.08.2021

Отчет първо тримесечие-СЕС-РА 2021
Дата на публикуване: 22.07.2021

Отчет първо тримесечие-СЕС-КСФ 2021
Дата на публикуване: 22.07.2021

Отчет първо тримесечие-СЕС-ДМП 2021
Дата на публикуване: 22.07.2021

Отчет първо тримесечие-СЕС-ДЕС
Дата на публикуване: 22.07.2021