Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 15.06.2021

ФСМП Ракитово
телефон: 112;
GSM: 0878418042
гр. Ракитово
ул."Георги Георгиев" № 5

Завеждащ ФСМП Ракитово
м.ф. Катерина Допчева
телефон: 0878418064

Лаборатория Рамус
телефон: 0886372639

Стоматологични кабинети:

  • „Деяни-АПП до ДМ-ГП“ ООД – Димитър Ангелов - гр. Ракитово, тел. 0889903479 / 0879884414

Общопрактикуващи лекари:

  • „Енес-амбулатория – ИППМП д-р Хатем Рашид“ – гр. Ракитово, тел. 0897844796
  • ЕТ „Д-р Ани Тупарова – ОИППМП“ – гр. Ракитово, тел. 0897995981
  • ЕТ „Д-р Валерия Попова - АПМП – Валерия Цигова“ – гр. Ракитово, тел. 0898998668
  • ЕТ „Д-р Петя Стефанова“ – ИППМП – гр. Ракитово, тел. 0894441248
  • ЕТ „Д-р Янко Крумов Янков“ – АПМП-ИП – гр. Ракитово, тел. 0888094593 / 0886961767
  • ЕТ „Д-р Цонка Гайдарова“ – ИППМП – гр. Ракитово, тел. 0895322283
  • „Енес-амбулатория – ИППМП д-р Хатем Рашид“ – гр. Костандово, тел. 0897844796
  • ЕТ „Д-р Уручов – Събин Радинов Уручов - ИППМП“ – гр. Костандово, тел. 0887683326
  • EТ „Д-р Камен Беров – ИППМП“ – с. Дорково, тел. 0898648078