Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.01.2024

Виляна Павлова Колчева - заместник - кмет с ресори: образование, здравеопазване, туризъм, култура и вероизповедания, екология и озеленяване, публичност и връзки с обществеността, стопански и социални дейности, национални програми за заетост и спорт

Родена е на 28.03.1976г. 
Завършила е факултет по масови комуникации в НБУ, София със специалност “Аудио-визуална журналистика”.
Специализирала е по различни програми в Холандия, Тайланд, Австрия и др.
Кариерата й започва в БНТ, където е репортер, водещ и редактор в икономическите предавания “Бизнес закуска” и “Плюс-минус”. (1997 - 1999)
От 1999 -2002г. е началник - отдел “Връзки с обществеността” на Българската търговско-промишлена палата, София
2002-2003г. е водещ, репортер и редактор в радио НЕТ, София
2003-2004г. - директор “Маркетинг и PR” в адвокатско дружество ORAC Dimitrov, Petrov& Co и българският правен портал Lex.bg, София
2004-2006г. - Communication manager в Американската асоциация на юристите - ABA/CEELI (American Bar Association/Central and Eastern European Law Initiative)
2004 - 2006г. Stroitelstvo.bg мениджър “Маркетинг и реклама”
2006 - 2018г. създава и ръководи свои медийни проекти в областта на здравеопазването - zdravennavigator.bg и в сферата на архитектурата и строителството - citybuild.bg 
2018 - 2021г. живее и работи по различни проекти във Виена, Австрия
От началото на 2022г. е поканена да оглави отдела за връзки с обществеността в община Велинград, където работи допреди назначението й в община Ракитово.
Говори английски, немски, гръцки и руски езици.
Омъжена с две деца.
 

тел.+ 359 3542 2044 ; e-mail: v.kolcheva@rakitovo.bg
 Ангел Асенов Кожухаров - заместник - кмет с ресори: обществен ред и сигурност, горско стопанство и дърводобив, безопасност на движението по пътищата и етнически въпроси

Роден на 16.02.1960 година в гр. Ракитово. Завършил средно професионално-техническо училище по текстил "В. Благоева" в гр. Пазарджик.


тел.0893561069 e-mail: a.kojuharov@rakitovo.bg