Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CI2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S66

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, са осигурени допълнителни удобства и/или обособени зони, като например:

  • места за сядане за всички потребители – столове  в общото помещение ;
  • обособено място за консултации на потребители – маса с минимум четири места за сядане и пособия за попълване на документи;
  • тоалетна, разположена в коридора на първия етаж на сградата;
  • безплатен достъп до интернет, възможност за копиране и принтиране