Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C91
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S27
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S25

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 11.05.2023

Община Ракитово, ЕИК 000351795

гр. Ракитово, п.к. 4640

ул. "Иван Клинчаров" № 57

Област Пазарджик, Република България

Тел. :+ 359 3542 2044, Факс: + 359 3542 2253

Кол Център: + 359 3542 9001

e-mail: rakitovo@rakitovo.bg

 

община Ракитово