Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H96
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N3

Информация за бизнеса

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 14.06.2021

Читалище „Будилник“ - ул. "Александър Стамболийски" № 4

Църквата „Св. Неделя“, постр. 1861 г. - "Иван Вазов" № 10

Джамия

Музейна колекция - ул. "Христо Ботев" № 2

Държавно Ловно Стопанство "Ракитово" - ул. "Александър Стамболийски" № 2

ПУ на МВР — Ракитово 

РЗПБЗН — Участък Ракитово - ул. "Иван Клинчаров" № 57

ВУИ /ТВУ/ "Ангел Узунов" - ул. "Парка" 

Болница, ДКЦ 1 - Медик 2000 ЕООД

Център за Спешна Медицинска Помощ — Пазарджик, Спешна Медицинска Помощ — Филиал "Ракитово" - ул. "Георги Георгиев" № 5

ДГ "Малина Тодорова" - ул. "Христо Смирненски" №  67

ДГ "Митко Палузов" - ул. "Христо Ботев" № 7

СУ "Св. Климент Охридски" - ул. "Тодор Тупаров" № 4

ОУ "Христо Ботев" - "Вела Пеева" № 46

Център за специална образователна подкрепа - ул. „Братя Кръстини“ №2

Център за рехабилитация на възрастни хора — Община Ракитово

Център за рехабилитация на деца и юноши — Община Ракитово