Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H83

Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 17.06.2021

През 2020 година започна изграждането на регистратура за съхранение и ползване на класифицирана информация. Тази процедура е свързана с избиране на помещение, което да отговаря на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. В общината не се създават документи, съдържащи класифицирана информация, но се съхраняват такива. Съгласно Закон за защита на класифицираната информация, имат право да работят служители с допуск до ниво секретно, след като са преминали съответните проучвания. В общината има 8 такива служителя.