Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18A4

Анкетна карта за организацията на административното обслужване в Община Ракитово

1. Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Ракитово?
2. Били ли сте свидетел на корупционна проява от страна на служител в община Ракитово?
Друго
3. За какви услуги най-често сте посещавали Община Ракитово?
Друго
4. В каква степен получавате нужната Ви информация?
5. Смятате ли че служителите на Община Ракитово са добре подготвени професионално?
6. Удовлетворени ли сте от отношението, което демонстрират служителите на Община Ракитово при установяване на служебен контакт?
7. Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви?
8. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?
Друго
9. Кой е предпочитаният от Вас начин за плащане?
10. Как оценявате сайта на Община Ракитово по отношение на визия, структура и намиране на информация: