Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2424
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S15
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S17

Kомисия за обществен ред и сигурност

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.06.2021

Комисия по законност, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, безопасност на движението, обществен ред, отбрана и сигурност и кризисни ситуации

  1. Искрен Медаров-Председател
  2. Константин Кадинов
  3. Методи Караманов-секретар
  4. Пламен Горумов
  5. Александър Мацанов