Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 12.12.2023

В състава на Община Ракитово се включват три населени места:

гр. Ракитово

Кмет на община Ракитово: Георги Холянов
Тел. 03542/2044
E-mail: rakitovo@rakitovo.bg

гр. Костандово

Кмет на кметство Костандово: Валентин Вигнев
Тел: 03544/2221
Email: kostandovo_kmet@rakitovo.bg или kostandovo@rakitovo.bg

с. Дорково

Кмет на кметство Дорково: Николай Ковачев
Тел. 03543/2224
E-mail: dorkovo_kmet@rakitovo.bg