Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H50
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H00
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V3

Кариери

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 03.10.2022

Защо Община Ракитово е добро място за работа?

Защото:

  • тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
  • тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
  • тук ще работите в среда, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
  • тук ще Ви провокираме да се развивате и ще подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Ракитово.
  • Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
  • си струва да работиш в полза на общината, в която си избрал да живееш.