Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS6

Управленска програма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.06.2021
Управленска програма за мандат 2015-2019
Дата на публикуване: 11.03.2021

Управленска програма за мандат 2020-2023 г.
Дата на публикуване: 11.03.2021