Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Контакти

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.11.2021

Административното обслужване в Община Ракитово се осъществява чрез:

  • Център за административно обслужване – всеки работен ден от 8,00 до 17,00 ч. без прекъсване на адрес: гр. Ракитово п.к. 4640, ул. Иван Клинчаров № 57; тел. 03542/20 25; факс: 03542/2253; e-mail: el_obm@rakitovo.bg; ob_admin@rakitovo.bg;
  • в кметство гр. Костандово всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 ч. на адрес: гр. Костандово п.к.4644, ул. Христо Ботев № 35; тел. 03544/24 80; e-mail: kostandovo@rakitovo.bg
  • в кметство с. Дорково всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 ч. на адрес: с. Дорково п.к.4641, ул. Цепина № 59; тел. 03543/22 24; 03543/22 22; e-mail: dorkovo_kmet@rakitovo.bg; dorkovo_grao@rakitovo.bg

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа, след обявеното време.