Z6_PPGAHG80090170QDRUBSPCUJB0
Z7_PPGAHG80090170QDRUBSPCUR17

Изменения на кадастрални планове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

 За Община Ракитово измененията на кадастрални планове се извършват от СГКК - Пазарджик