Обявления

Дата на публикуване: 02.10.2020
Последна актуализация: 11.01.2022

Заповед за дерегистрация

Обявление за предстоящо отчуждаване на части от имоти на основание чл.25, ал.1 от Закона за общинска собственост

Прекратена категоризация на основание чл. 137, ал.5 от Закона за туризма

Прекратена категоризация на основание чл. 137, ал.5 от Закона за туризма

 

„ПРОЕКТ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА РАКИТОВО“ 

   Европейски социален фондОперативна програма Развитие на човешките ресурсиПроцедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа + в община Ракитово“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г."

 Цел - Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
Специфични цели:
1. Осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социално услуги в община Ракитово в рамките на процедура BG05M9OP00-2.028 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 1".
2. Предприемане на мерките по превенция от заразяване с COVID-19 и оказване на подкрепа на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с разпространението на коронавируса в община Ракитово.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ 100% - 155 348.60 лв.'
Бенефициент: Община Ракитово
Начало на проекта: 01.07.2021г.
Край на проекта: 01.08.2022г.

Документите по процедурата можете да намерите тук.

Списък на класираните кандидати за Домашен помощник, Хигиенист и Медицински специалист можете да намерите тук.

Протокол за подбор на кандидатите за потребители можете да намерите тук.

Обявление заповед на Обл. управител
Дата на публикуване: 03.08.2021

Обявление до Станимира Къновска
Дата на публикуване: 02.08.2021

Писмо до Георги Лесев
Дата на публикуване: 09.07.2021

Контрол на авторски права
Дата на публикуване: 22.06.2021