Кмет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.06.2021

КметКОСТАДИН ЩЕРЕВ ХОЛЯНОВ е роден през 1949 година в гр. Ракитово. Започва трудовата си дейност през 1975 година като управител склад в ОКС Велинград. През 1976 година е назначен като организатор експлоатация в ДАП „Товарни превози” клон Велинград. От 1977 година е преназначен в началник Автобаза Ракитово и ръководи дейността до 1989 година, когато автостопанството в Ракитово става самостоятелно и той е назначен като директор САС – Ракитово. До 1991 година Костадин Холянов успешно управлява и организира работата в автостопанството. След преустановяване дейността на САС Ракитово, той започва собствен бизнес като едноличен търговец. От 1992 година до настоящия момент той е създал голяма база в областта на дървопреработването и е постигнал голям успех в бизнеса с производство на всякакви изделия от дървен материал. През 2007 година разширява дейността като пуска в експлоатация хотелски комплекс в м. Цигов чарк. Години наред неговите фирми са водещи в областта на дървопреработващата промишленост и туристическите услуги в нашата община. През изминалия мандат е общински съветник в Общински съвет – Ракитово. Костадин Холянов е човек с богат управленски опит. Притежава много добри организаторски способности, решителен и борбен характер. Той винаги изразява открито своята гражданска позиция и е готов да защити интересите на съгражданите си.