Намаляват цените на такситата заради пандемията

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 21.05.2021

В деловодството на община Ракитово е постъпило искане от таксиметровите превозвачи, в което те молят кмета на общината предвид обстоятелствата около пандемията с COVID-19 да бъдат актуализирани, т.е. намалени цените за таксиметрови услуги. Кметът на общината Костадин Холянов предложи на общинските съветници, а те решиха за дневната тарифа минималната цена да падне с 10 стотинки и да стане 70 ст. на километър пробег, а максималната цена от 1,20 лв. да стане 1,10 лв. За нощната тарифа промените са съответно-минималната цена да стане 0,80 лв. от 90 стотинки за километър пробег, а максималната-от 1,30 лв. на 1,20 лв. Досегашните тарифи на таксиметровите превози бяха определени през април 2017 г. и от последната сесия, проведена на 30 март т.г., с решение на ОбС-Ракитово по предложение на кмета Костадин Холянов те са намалени.