Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 10.06.2021

Общинските стратегически документи са:

- различните видове стратегии;

- програмите, приети с Решения на Общински съвет Ракитово;

-стратегически планове.