Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CP6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SI4

Контактна форма

При изпълнението на своите функции Община Ракитово издава административни актове или се налагат административни наказания, посредством издаването на наказателни постановления, електронни фишове или други.

Информацията за начина на обжалване на административните актове издавани от Кмета на Община Ракитово е описан в раздел: Административно обслужване-Ред за обжалване на издадените от Община Ракитово актове.

Важно е да се знае:

  • Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
  • Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;
  • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация.


Сигнал може да подадете и на горещия телефон : 03542 / 22-23