Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K4
Z7_PPGAHG80096H50Q5UL4MP520A2

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 19.01.2024

Мандат 2023-2027

1    011/12.12.2023г.      чл. 35,ал.1, т. 1       Стефан Любомиров Коларов            общински съветник                 10.01.2024г.                                    

2    010/11.12.2023г.      чл. 35,ал.1, т. 1       Румен Алдинов Хаджиев                   общински съветник                 10.01.2024г.                                     

3    013/12.12.2023г.      чл. 35,ал.1, т. 1       Мария Ангелова Пейчинова              общински съветник                 10.01.2024г.                                     

4    012/12.12.2023г.      чл. 35,ал.1, т. 1       Лидия Красимирова Прагова            общински съветник                  10.01.2024г.                                  

5    014/12.12.2023г.      чл. 35,ал.1, т. 1       Емил Венциславов Кейбашиев        общински съветник                  10.01.2024г.                                   

6    016/12.12.2023г.      чл. 35,ал.1, т. 1       Веско Христов Шехтов                       общински съветник                 10.01.2024г.                                     

7    015/12.12.2023г.      чл. 35,ал.1, т. 1       Айше Ахмедова Къркелова               общински съветник                  10.01.2024г. 

7    017/12.12.2023г.      чл. 35,ал.1, т. 1       Петър Илиев Цурев                            общински съветник                  10.01.2024г. 

 


Мандат 2019-2023

1     014/03.12.2019г.     чл. 35,ал.1, т. 1         Иван Христов Иванов                       общински съветник                 31.12.2019г.                                    

2     019/05.12.2019г.      чл. 35,ал.1, т. 1        Шабан Джамалов Къркелов             общински съветник                 31.12.2019г.                                     

3    022/09.12.2019г.       чл. 35,ал.1, т. 1        Георги Спасов Тупаров                    общински съветник                  31.12.2019г.                                     

4    024/10.12.2019г.       чл. 35,ал.1, т. 1        Искрен Илиянов Медаров               общински съветник                   31.12.2019г.                                     

5    026/10.12.2019г        чл. 35,ал.1, т. 1       Пламен Ясенов Горумов                  общински съветник                   31.12.2019г.                                     

6    028/10.12.2019г        чл. 35,ал.1, т. 1       Костадин Василев Кадинов             общински съветник                   31.12.2019г.                                     

7    030/11.12.2019г.       чл. 35,ал.1, т. 1        Валентин Максимов Вигнев        Кмет на Кметство Костандово      31.12.2019г.                                     

8    031/11.12.2019г.       чл. 35,ал.1, т. 1        Николай Иванов Ковачев            Кмет на Кметство Дорково           31.12.2019г.                                     

9    032/11.12.2019г.       чл. 35,ал.1, т. 1        Александър Ангелов Мацанов         общински съветник                   31.12.2019г.                                      

10  033/11.12.2019г.       чл. 35,ал.1, т. 1        Муса Исмаилов Дурльов                  общински съветник                   31.12.2019г.                                     

11  034/12.12.2019г.       чл. 35,ал.1, т. 1        Стоян Валериев Трендафилов        общински съветник                   31.12.2019г.                                     

12  035/12.12.2019г.       чл. 35,ал.1, т. 1        Методи Сашов Караманов               общински съветник                   31.12.2019 г.                                     

13  037/12.12.2019г.       чл. 35,ал.1, т. 1        Костадин Щерев Холянов                Кмет на Община Ракитово       31.12.2019г.                                     

14  038/12.12.2019г.       чл.35,ал.1, т.1          Константин Йорданов Кадинов        общински съветник                  31.12.2019г.                                    

15  039/12.12.2019         чл. 35,ал.1, т. 1        Момчил Бенчов Арнаудов                общински съветник                  31.12.2019г.                                     

16  040/12.12.2019         чл. 35,ал.1, т. 1        Георги Ангелов Станков                    общински съветник                 31.12.2019г.                                     

17  042/12.12.201          чл. 35,ал.1, т. 1         Михаил Костадинов Узунов           общински съветник                    31.12.2019г.                                      

18  043/13.12.2019         чл. 35,ал.1, т. 1        Нина Иванова Димова                   общински съветник                     31.12.2019г.                                      

19  044/13.12.2019         чл. 35,ал.1, т. 1        Димитър Георгиев Андонов          общински съветник                      31.12.2019г.

20  045/13.12.2019         чл. 35,ал.1, т. 1        Димитър Бойков Топалов              общински съветник                     31.12.2019г.