Проекти на нормативни актове

На основание чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на проекта на нормативния акт на интернет страницата на Община Ракитово, за да могат да направят предложения и да изразят становища по проекта.

 

Зареждане ...