Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24D5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CH2

Проекти на нормативни актове

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на проекта на нормативния акт на интернет страницата на Община Ракитово, за да могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Ракитово - Центъра за административно обслужване на граждани - гр. Ракитово, ул. "Иван Клинчаров" №57 или на адрес: rakitovo@rakitovo.bg

 

Зареждане ...