Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Транспортна свързаност на региона

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.05.2021

Общината е пресечна точка на туристическата локализация с гр. Батак, гр. Велинград, гр. Сърница, гр. Доспат, гр. Якоруда и гр. Банско. Републиканската, главната и общинската пътна инфраструктура прави комуникативна община Ракитово със съседните общини и спомага за развитие на икономиката, селското стопанство и туризма.