Z6_PPGAHG8009UAF062MBOAB0IOD6
Z7_PPGAHG8009UAF062MBOAB0IOB0

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2022г.

Дата на публикуване: 07.06.2023
Последна актуализация: 07.06.2023

Декаларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - Общинска администрация - Ракитово за 2022 г.

 

 

Входящ №/дата

  Вид на декларацията по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Име и фамилия

Длъжност

94-01-31/11.01.2023

 Част I

 

Цветана Тошкова

Главен вътрешен одитор

94-01-32/11.01.2023

Част I

 

Мария Капланова

Гл.специалист „ЧР“

94-01-135/22.02.2023

Част I

 

Светлана Василева

Гл.експерт „ДОУ,ОП,КЗП“

94-01-158/13.03.2023

Част I

icon pdfЧаст II

Евгения Андонова

Ст.експерт „ЕПП“

94-01-160/14.03.2023

Част I

 

Таня Гаралова

Н-к отдел „ЕОССД“

94-01-161/14.03.2023

Част I

 

Данче Бергова

Гл.специалист „ОС“

94-01-192/28.03.2023

Част I

icon pdfЧаст II

Мариян Узунов

Мл.експерт „ИТ“

94-01-197/29.03.2023

 Част I

 

Мария Ташева

Директор дирекция „ОА“

94-01-211/05.04.2023

Част I

icon pdfЧаст II

Генчо Генчев

Гл.специалист „Лесничей“

94-01-212/05.04.2023

Част I

icon pdfЧаст II

Станимир Живков

Гл.експерт „ЕООС“

94-01-210/05.04.2023

Част I

 

Юлия Раданова

Гл.юрисконсулт

94-01-214/06.04.2023

Част I

 

Кирилка Говедарска

Гл.специалист“ПКК“

94-01-217/07.04.2023

Част I

 

Елена Димова

Гл.специалист

94-01-190/27.03.2023

 Част I

 

Елеонора Донкова

Гл.експерт „АПИО“

94-01-233/12.04.2023

Част I

 

Петя Стефанова

Секретар МКБППМН

94-01-234/12.04.2023

Част I

 

Весела Бозаджийска

Технически сътрудник ОбС

94-01-232/12.04.2023

Част I

 

Виктория Гаврилова

Инспектор „МДТ“

94-01-229/12.04-2023

Част I

 

Катя Овчарова

Инспектор „МДТ“

94-01-230/12.04.2023

Част I

 

Цветанка Мечева

Гл.специалист „МП“

94-01-231/12.04.2023

Част I

 

Любка Илиева

Специалист събирач „ДП“

94-01-244/18.04.2023

Част I

 

Иво  Кердаков

Гл.специалист СДСКО

94-01-243/18.04.2023

Част I

icon pdfЧаст II

Мария Балабанова

Директор ЦРСИХУ

94-1739/24.04.2023

Част I

 

Светослава Кадинова

Специалист „АО“

94-01-266/24.04.2023

Част I

 

Веселка Георгиева

Н-к отдел „УТСЕООС“

94-1746/24.04.2023

Част I

 

Мариана Допчева

Гл.счетоводител

94-01-277/28.04.2023

Част I

 

Винка Шейлева

Гл.специалист „ТУ“

94-01-281/02.05.2023

Част I

 

Мария Ангелова Петкова

Специалист „ТСУ“

94-01-288/04.05.2023

Част I

 

Надка Тончева

Секретар на община

94-01-289/04.05.2023

Част I

 

Светлана Баева

Директор ДЦДМУ

94-01-291/05.05.2023

Част I

icon pdfЧаст II

Иван  Грозданов

Специалист „КС“

94-01-298/09.05.2023

Част I

icon pdfЧаст II

Аспарух Попов

Гл.специалист  „СДСКО“

94-01-311/12.05.2023

Част I

icon pdfЧаст II

Гергана Мъркова

Касиер-счетоводство

94-01-312/12.05.2023

 Част I

icon pdfЧаст II

Елка  Мастравчиева

Специалист „Финанси“

94-01-315/12.05.2023

 Част I

 

Виолета Сивкова

Гл.специалист „ИК“

94-01-313/12.05.2023

 Част I

 

Веселина Гагова

Инспектор „МДТ“

94-01-314/12.05.2023

 Част I

icon pdfЧаст II

Нина Методиева

Началник отдел „МДТ“

94-01-310/12.05.2023

 Част I

icon pdfЧаст II

Галина Накова

Специалист „ЕПП“

94-01-316/15.05.2023

 Част I

icon pdfЧаст II

Асен Дарелов

Гл.експерт „Образование“

94-01-307/11.05.2023

 Част I

 

Гергана Мандарева

Гл.счетоводител

94-01-308/11.05.2023

 Част I

 

Гергана  Левтерова

Ст.счетоводител

94-01-303/11.05.2023

 Част I

 

Аглика Бошнова

касиер

94-01-304/11.05.2023

 Част I

 

Милка Андонова

Ст.счетоводител

94-01-320/15.05.2023

 Част I

 

Марияна Бележкова

Директор ОП“ЦУДС“

94-01-317/15.05.2023

 Част I

icon pdfЧаст II

Василка  Ангелова

Мл.експерт „ЗН и ОМП“

94-01-302/11.05.2023

 Част I

 

Румяна Ламбова

Гл.специалист „Финанси“

94-01-306/11.05.2023

 Част I

 

Емилия Гешева

Мл.експерт „ТРЗ и бюджет“

91-01-213/15.05.2023

 Част I

 

Светлан Иманов

Касиер събирач в кметства

94-01-305/11.05.2023

 Част I

 

Калинка  Дойкина

Ст.счетоводител

94-01-309/11.05.2023

 Част I

 

Елена Мирчева

Гл.експерт „ФБ“