Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председател

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.02.2024

Председател ОбС -Ракитово мандат 2023-2027г.

       Председател ОбС -Ракитово мандат 2023-2027г.

 

        Цанко Бенчов Молов

Роден на 25.12.1989 година. Завършил висше образование "Педагогика на обучението по математика и информатика" в Югозападен университет "Неофит Рилски"- Благоевград. Завършил магистратура "Технологии на обучението по математика и информатика" в Югозападен университет "Неофит Рилски"- Благоевград.

 

Контакти:

тел.:+359 899 555 500

e-mail: obs@rakitovo.bg