Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председател

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.11.2021

Председател ОбС -Ракитово мандат 2019-2023г.

Председател

Нина Иванова Димова, родена на 10.12.1972г.

Магистър- стопанско управление МВБУ

Бакалавър специалност –бизнес-администрация, НБУ

Допълнителни квалификации:

Институт за социална интеграция- Академия за социална политика

Институт за социална интеграция – Академия за общинска политика

ОП "Административен капацитет" и ФРМС – Експерт по общностно развитие

Български център за нестопанско право – Стопанска дейност на юридическите лица с нестопанска цел

 

Контакти:

тел.:+359899184104  

e-mail: obs@rakitovo.bg