Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

Проект на бюджет на Община Ракитово

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.03.2022
Поименен списък за капиталови разходи
Дата на публикуване: 17.08.2023

Поименен списък за капиталови разходи
Дата на публикуване: 21.03.2022

Решение за приемане на бюджета за 2021 г.
Дата на публикуване: 21.05.2021

Доклад към бюджета за 2021 г.
Дата на публикуване: 21.05.2021