Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.06.2021

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване съгласно разпоредбите на Наредбата за административното обслужване. 

ХАРТА НА КЛИЕНТА
Дата на публикуване: 18.06.2021