Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 30.11.2021

Община Ракитово, ЕИК 000351795

гр. Ракитово, п.к. 4640

ул. "Иван Клинчаров" № 57

Област Пазарджик, Република България

Тел. :+ 359 3542 2044, Факс: + 3593542 2253

e-mail: rakitovo@rakitovo.bg

община Ракитово