Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KO6
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IA3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL3

Oбщински предприятия

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.06.2021

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
„ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА“ ГРАД  РАКИТОВО

    ОП “Център за услуги в домашна среда“ град Ракитово предлага една подходяща социална форма на обслужване по домовете на лица над 65-годишна възраст и хора със специални потребности.  Общинското предприятие предлага комплекс от социални услуги, свързани с доставка на топла храна, съобразена с изискванията за рационално хранене на хора от третата възраст, поддръжка на хигиена в обитаваните от ползвателя помещения, битово обслужване, съдействие при снабдяване с технически помощни средства и др. При заявено желание, със средства на потребителите се извършва и покупка на хранителни продукти, а при необходимост се закупуват и лекарства. Социален работник подпомага потребителите при попълване на документи до различни институции и разрешаването на различни казуси. 

Желаещите да получават този вид социална услуга подават документи по образец, в общинското предприятие. 

    За контакти и повече информация:
    град Ракитово
    ул. "Христо Ботев" №4
    тел. 03542 2198
    GSM - 0886202881 - директор Марияна Бележкова
    Email: op_tsuds_rakitovo@abv.bg