Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CA0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM4

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.06.2021

В Центърът за административно обслужване на гражданите са обособени общо седем работни места - 1 деловодство, 1 каса, 3 ГРАО и 2 работни места Местни данъци и такси. Гражданите влизат един по един и се насочват към съответното гише за обслужване.