Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 15.06.2021

ДГ „Митко Палаузов”, гр. Ракитово

гр. Ракитово

ул. ”Христо Ботев” № 3

е-mail: dg_mpapauzov@abv.bg

Директор:  Мария Янева

Тел: 03542/3580, 0890213361

ДГ „Митко Палаузов” е открита през 1967 г. Разположена е в централната част на града, в близост до много административни и търговски обекти в гр. Ракитово. Посещава се от около 145-150 деца на възраст от 2 до 7 години, разпределени в една яслена и 5 възрастови групи. За децата се грижи амбициозен екип от 10 квалифицирани педагогически специалисти, 2 медицински сестри и 13 човека помощен персонал.

 

Детска градина „Малина Тодорова”, гр. Ракитово

гр.Ракитово, ул. ”Хр. Смирненски„ № 67

тел: 03542/23-76

e-mail: malinatodorova@abv.bg

www.dg-mtodorova-rakitovo.com

директор: Росица Накова

Детска градина „Малина Тодорова” е общинска ДГ в гр. Ракитово, Община Ракитово. Отрита е през 1980г. като ЦДГ, от 2000г. след решение на ОбС Ракитово е преобразувана в ОДЗ и с влизане в сила на ЗПУО през 2016г. в детска градина „Малина Тодорова“. Състои се от обновена сграда за 3 градински  и една яслена групи, кухненски блок; филиал за две групи в кв. „Запад“. 

 

Детска градина „Славейче”, гр. Костандово

ул. Страцин № 1

тел.0896756951

email: dg.slaveiche.kostandovo@abv.bg

сайт: http://dgslaveiche.info/

Директор – Адриана Методиева Пашова

Детска градина „Славейче”  е открита на 01.10.1969 г., като е сформирана смесена група от 14 деца, възпитавани от пет служители. През 1989 г. е открита нова триетажна сграда разполагаща с два декара озеленено дворно място за игри, отдих и разходки на открито. В детската градина функционират 6 целодневни групи, в които се възпитават и обучават 154 деца. Детската градина разполага с екип от 26 висококвалифицирани педагози и помощен персонал, които се грижат с любов за децата, откриват и развиват потенциала им от интелектуални качества и заложби.

 

ДГ „З ти март”, с. Дорково

ул. „Хр. Ботев" № 2

телефон: 0889610200

email:dg_3mart@abv.bg,

сайт: http://dgtretimart-dorkovo.com/

Директор – Наташа Илиева Механджийска

ДГ „Трети март”  разполага с добра и модерна база за обучение и игри, която се обновява непрекъснато. В детската градина функционират 4 целодневни групи, в които се възпитават и обучават 100 деца. Детската градина разполага с екип от 8 висококвалифицирани педагози и помощен персонал.