Издадени от общината сертификати за инвестиция клас В

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 11.06.2021

Към момента няма издадени от общината сертификати за инвестиция клас В.