Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.05.2021

арх. Мануел Димитров Манолов

Роден в гр. Велинград. Завършил е ВИАС-София, Архитектурен факултет, Магистър Архитект. Има дългогодишна проектантска дейност и притежава пълна проектантска правоспособност по чл. 230 от ЗУТ. Член е на Камарата на архитектите в България. 

Приемен ден: вторник и четвъртък от 14.00ч. до 15.00ч.

За контакт: тел: 03542/2044, вътр. 219 или 03542/2033, e-mail: arhitekt.m@rakitovo.bg;