Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.07.2023

Секретар на Община Ракитово

Петя Стефанова Стефанова

За контакт: +3593542/ 20 22; 0889901223; e- mail: ob_admin@rakitovo.bg