Секретар

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.05.2021

Секретар на Община Ракитово

Надка Димитрова Тончева

Дата и място на раждане: 05.01.1979 г., гр. Велинград

Образование:

От 2001 до 2002 г. Великотърновски университет ”Св. св. Кирил и Методий”

Специалност: Счетоводство и контрол, Магистърска степен;

От 1996 до 2000 г. Университет за национално и световно стопанство – София,
Специалност: Прогнозиране и планиране на икономически системи, Бакалавърска степен

До 1996 год. Гимназия “Св. св. Климент Охридски” – гр. Ракитово

Професионален опит:

От м.05.2008г. до м.09.2015г. - Община Ракитово, Директор д-я „Обща администрация”
От м.06.2005г. до м.03.2008г.  - "Медицински център Ракитово” ООД, Счетоводител
От м.09.2004 г. до м.06.2005г. “Новотекс - Р” АД, Счетоводител
От м.03.2004 г. до м.09.2004 г. “Медицински център Ракитово” ООД, Търговски управител
От м.12.2002 г. до м.03.2004 г. “Медицински център Ракитово”ООД, Админ. директор
От м.04.2001 г. до м.07.2001 г. “Информационно обслужване” АД – гр. София, Паспортизатор

Доп. квалификация: Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве, професионална квалификация: „Здравен мениджмънт”

Други дейности:

Член на управителния съвет на Училищно настоятелство „Напредък” към СОУ „Св. Кл. Охридски” – гр. Ракитово

Семеен статус: омъжена, с едно дете

За контакт: +3593542/ 20 22; 0889901223; e- mail: ob_admin@rakitovo.bg