Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Обновяване на Детска градина “Митко Палаузов“ в Ракитово

Дата на публикуване: 17.08.2020
Последна актуализация: 13.06.2023

С одобрено от Министерството на образованието и науката финансиране, което стана възможно благодарение на добрия диалог и сътрудничество между министър Красимир Вълчев и кмета на община Ракитово Костадин Холянов, ще бъде обновена и Детска градина „ Митко Палаузов“ в град Ракитово. Одобрените средства са в размер на 297 480 лв. и с тях ще бъде подобрена материалната база с цел създаване на модерна и отговаряща на съвременните изисквания среда за обучение, отглеждане и възпитание на децата на Община Ракитово. Това коментира директорът на детското заведение Мария Янева. Тя изказа огромна благодарност на кмета на общината Костадин Холянов за оказаното съдействие пред МОН.

Ще бъде направена нова покривна конструкция на сградата на Детска градина „ Митко Палаузов“, ще се осигури и ново обзавеждане-интериорни врати, легла, матраци, гардеробчета за децата, дидактични шкафчета. Ще се подменят подовата настилка и преградните стени, както и ще се закупи нова готварска печка за кухненския блок и LED- осветление. Детската градина е построена през 1966-67 г. и в нея към момента се възпитават и полагат грижи за над 140 малчугани от Ракитово, Костандово и Дорково, уточни г-жа Мария Янева.