Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFGLR2
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFGD03

Избори за Народно събрание на 2 октомври 2022г.

Дата на публикуване: 02.09.2022
Последна актуализация: 03.10.2022

Заповед за забрана употребата на алкохол в изборния ден


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.


Заповед за определяне на избирателни секции за гласуване на хора с увредено зрение и затруднение в придвижването на територията на Община РакитовоЗаповед за определяне на местата за поставяне на обявления и агитационни материали от политически партии, коалиции и инициативни комитети


Покана за провеждане на консултации за състави на СИК, с приложения към нея:

  1. Примерен образец на предложение за състав на СИК и резервни членове
  2. Методически указания на ЦИК за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.

Дата на публикуване: 22.08.2022г.


Заповед относно определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци при провеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022г.


Заповед относно образуване на избирателни секции на територията на община Ракитово с приложения