Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 01.12.2022

Административното обслужване в Община Ракитово се осъществява чрез:

  • Център за административно обслужване – всеки работен ден от 8,00 до 17,00 ч. без прекъсване на адрес: гр. Ракитово п.к. 4640, ул. Иван Клинчаров № 57; тел. 03542/20 25; факс: 03542/2253; e-mail: el_obm@rakitovo.bg; ob_admin@rakitovo.bg;
  • в кметство гр. Костандово всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 ч. на адрес: гр. Костандово п.к.4644, ул. Христо Ботев № 35; тел. 03544/24 80; e-mail: kostandovo@rakitovo.bg
  • в кметство с. Дорково всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 ч. на адрес: с. Дорково п.к.4641, ул. Цепина № 59; тел. 03543/22 24; 03543/22 22; e-mail: dorkovo_kmet@rakitovo.bg;

 

Заявления за достъп до обществена информация се приемат в:
Център за информация и обслужване на гражданите,
гр. Ракитово; ул. Ив. Клинчаров № 57;
При г-жа Емилия Кушлова

работно време от 8,00ч. до 17,00ч.; 03542/20 25