Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK1I54
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK1IT1

Преброяване 2021 година

Дата на публикуване: 25.08.2021
Последна актуализация: 29.09.2021

Срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава до 10 октомври

На заседанието си днес правителството промени Решение № 61 от 21 януари 2021 г., така че преброителите да могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 часа на 10 октомври 2021 година. Срокът за обход на преброителите се удължава с една седмица.

Промяната се налага, тъй като удължаването на срока на онлайн преброяването до 30 септември и паралелното провеждане на изследването по двата метода създаде известни затруднения в организацията на процеса. Така след приключване на електронното преброяване оставаха само 3 дни, в които да бъдат преброени лицата, които не са попълнили електронна карта. Удължаването на срока за преброяването ще осигури необходимото време преброителите да завършат дейностите си и да съберат цялата необходимата информация в изпълнение на европейското и националното законодателства.
 

Съобщение

Уважаеми участници в Преброяване 2021г. уведомяваме Ви, че обучението на преброителите и контрольорите в община Ракитово, ще се проведе 02.09.2021г. (четвъртък) в големия салон на ОНЧ „Будилник” -1898 гр. Ракитово от 10,30ч. 
За да бъде ефективно за Вас това обучение Ви препоръчваме предварително да се запознаете с материалите от официалната страница на НСИ,  посещавайки секцията с документи и обучителни материали следвайки линковете, като натиснете ляв бутон на мишката, за да ги стартирате.
За Ваше улеснение предоставяме директните връзки към отделните документи:

1.Преброителна карта за сградите, жилищата и населението;

2.Преброителна карта за сградите и жилищата;

3.Преброителна карта за временно присъстващи лица;

4.Инструкция за попълване на преброителната карта;

5.Карта Р – Раждаемост и репродуктивно поведение на населението;

6.Карта М – Миграция и миграционно поведени на населението;

7.Инструкция за попълване на обр. ПНЖ-2, обр. ПНЖ-3 и схемата на преброителния участък.


Уведомление

Уважаеми участници проявили интерес към работата по Преброяване 2021г., информираме Ви, че след
направено разпределение на кандидатите за преброители по райони в община Ракитово, по решение на
Националния статистически институт броят на лицата, които ще бъдат включени в процедурата по
преброяване на населението през септември 2021 г. е редуциран от 56 на 48 души. Окончателно одобрените
кандидати за преброители могат да направят справка за участието си в Списък на
преброителите в община Ракитово.

Броят на лицата одобрени и потвърдили участието си за контрольори, придружители, както и резервни
преброители остава непроменен.