Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K420U7
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42016

Информация, предотвратяваща заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

На територията на община Ракитово съществуват рискове от: 

  • горски пожари 
  • наводнения 
  • земетресения
  • химическа и радиационна заплаха 
  • снеговалежи 
  • транспортни и ЖП катастрофи 

За тази цел има изработен общински план за защита при бедствия, аварии и катастрофи. Планът предвижда различни мероприятия за обучения на населението: евакуация, раздаване на индивидуални средства за защита, йодни таблетки и др.