Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121D6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK5

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

Информацията се получава в Центъра за административно обслужване на гражданите на 1-ви етаж в сградата на Община Ракитово, а разглеждането се осъществява в друга зала на администрацията на първи етаж в ляво от входа на общината.

Вече предоставена информация от Общинска администрация Ракитово може да разгледате, като посетите Платформа за достъп до обществена информация на следния линк: https://pitay.government.bg/PDoiExt/searchApplications.jsf